Preskocit navigáciu

pre uchádzačov o službu v pluku


 

... ak prichádzaš Z CIVILNÉHO SEKTORU

 

ČAKATEĽ - prípravná štátna služba (nikdy si nebol ani  v ozbrojených silách ani iných ozbrojených zboroch)

Vzdelanie

- ukončená stredná škola (s výučným  listom),

- stredná škola s maturitou,

- gymnázium,

- špecializované        

·         stredná škola v odbore zdravotný záchranár,

·         stredná škola elektrotechnická,

·         vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

• Predpoklady

- vek: 18 - 23 rokov,

- dobrodružná povaha,

- športovo zameraný životný štýl,

- veľký záujem vzdelávať sa,

- bezúhonnosť.

 

·  Čo Ťa čaká

- úspešné absolvovanie „Základná príprava pre výber do 5. pluku špeciálneho určenia“,

- úspešne ukončený „Výber do 5. pluku špeciálneho určenia“.

 

· Kariéra

- na začiatku pozície v skupine špeciálnych úloh v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov,

- zabezpečíme Ti atraktívny výcvik v zručnostiach špeciálnych síl a dobrodružný spôsob života,

- poskytujeme celoživotné vzdelanie so zameraním na bezpečnostnú problematiku v oblasti Síl pre špeciálne operácie, rozširovanie jazykových zručností => vo vzdelávacích inštitúciách na Slovensku a v zahraničí, 

- vízia – pozície: inštruktor, logistika alebo štáb, hodnostný zbor poddôstojníkov.

 

 

KADET DKVŠ - prípravná štátna služba (nikdy si nebol ani  v ozbrojených  silách ani iných ozbrojených zboroch)

Vzdelanie

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

 

Predpoklady

- vek: do 26 rokov,

- dobrodružná povaha,

- športovo zameraný životný štýl,

- veľký záujem vzdelávať sa,

- bezúhonnosť.

 

· Čo Ťa čaká

- úspešné absolvovanie „Základná príprava pre výber do 5. pluku špeciálneho určenia“,

- úspešne ukončený „Výber do 5. pluku špeciálneho určenia“.

 

· Kariéra

- na začiatku pozícia veliteľa skupiny špeciálnych úloh v hodnostnom zbore dôstojníkov,

- zabezpečíme Ti atraktívny výcvik v zručnostiach špeciálnych síl a dobrodružný spôsob života,

- poskytujeme celoživotné vzdelanie so zameraním na bezpečnostnú problematiku v oblasti Síl pre špeciálne operácie, rozširovanie jazykových zručností => vo vzdelávacích inštitúciách na Slovensku a v zahraničí, 

- vízia – pozície: štáb alebo logistika v hodnostnom zbore dôstojníkov (veliteľský smer).

 

 

... ak prichádzaš Z PROSTREDIA OS SR a MO SR

MUŽSTVO A PODDÔSTOJNÍCI:

Vzdelanie

- ukončená stredná škola (s výučným  listom),

- stredná škola ukončená maturitnou skúškou,

- gymnázium,

- špecializované:       

·         stredná škola v odbore zdravotný záchranár,

·         stredná škola elektrotechnická,

·         spojovacie odbornosti,

·         vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

• Predpoklady

- vek: do 25 rokov, na špecializované - odborné pozície NIE JE vekové obmedzenie,

- dobrodružná povaha,

- športovo zameraný životný štýl,

- veľký záujem vzdelávať sa,

- bezúhonnosť.

 

·  Čo ťa čaká

- úspešne ukončený „Výber do 5. pluku špeciálneho určenia“.

 

· Kariéra

- na začiatku pozície v skupine špeciálnych úloh v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov, alebo podľa potrieb špecializované - odborné,

- zabezpečíme Ti atraktívny výcvik v zručnostiach špeciálnych síl a dobrodružný spôsob života,

- poskytujeme celoživotné vzdelanie so zameraním na bezpečnostnú problematiku v oblasti Síl pre špeciálne operácie, rozširovanie jazykových zručností => vo vzdelávacích inštitúciách na Slovensku a v zahraničí, 

- vízia – pozície: inštruktor, logistika alebo štáb, hodnostný zbor poddôstojníkov.

 

 

DÔSTOJNÍCI:

Vzdelanie

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

 

Predpoklady

- vek: do 27 rokov, špecializované - odborné pozície – BEZ vekového obmedzenie,

- dobrodružná povaha,

- športovo zameraný životný štýl,

- veľký záujem vzdelávať sa,

- bezúhonnosť.

 

· Čo Ťa čaká

- úspešne ukončený „Výber do 5. pluku špeciálneho určenia“.

 

· Kariéra

- na začiatku pozícia veliteľ skupiny špeciálnych úloh v hodnostnom zbore dôstojníkov, alebo podľa potrieb špecializované - odborné,

- zabezpečíme Ti atraktívny výcvik v zručnostiach špeciálnych síl a dobrodružný spôsob života,

- poskytujeme celoživotné vzdelanie so zameraním na bezpečnostnú problematiku v oblasti Síl pre špeciálne operácie, rozširovanie jazykových zručností => vo vzdelávacích inštitúciách na Slovensku a v zahraničí, 

- vízia – pozície: štáb alebo logistika v hodnostnom zbore dôstojníkov (veliteľský smer).

 

 

KADETI AOS

• Predpoklady

- vek: do 26 rokov - po ukončení AOS,

- dobrodružná povaha,

- športovo zameraný životný štýl,

- vysoký záujem vzdelávať sa,

- bezúhonnosť.

 

·  Čo Ťa čaká:

- vo 4. ročníku úspešne ukončený „Výber do 5. pluku špeciálneho určenia“.

 

· Kariéra:

- na začiatku pozícia veliteľ skupiny špeciálnych úloh v hodnostnom zbore dôstojníkov,

- zabezpečíme Ti atraktívny výcvik v zručnostiach špeciálnych síl a dobrodružný spôsob života,

- poskytujeme celoživotné vzdelanie so zameraním na bezpečnostnú problematiku v oblasti Síl pre špeciálne operácie, rozširovanie jazykových zručností => vo vzdelávacích inštitúciách na Slovensku a v zahraničí, 

- vízia – pozície: štáb alebo logistika v hodnostnom zbore dôstojníkov (veliteľský smer).

Skočiť na menu


Share