Preskocit navigáciu
VYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
December 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Vyhlásenie o prístupnosti

Októbrový výber pre odbornosti CIMIC - PSYOPS - INFOOPS


Októbrový výber pre odbornosti CIMIC - PSYOPS - INFOOPS

 

 V súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: VeSŠO-135/2021 zo dňa 16. februára 2021 o výbere profesionálnych vojakov k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyhlasuje veliteľ Síl pre špeciálne operácie výber profesionálnych vojakov k Silám pre špeciálne operácie - pre spôsobilosti CIMIC, PSYOPS a INFOOPS. 

 Výber sa uskutoční formou sústredeného výcviku jednotky v priestoroch 57. samostatného oddielu Síl pre špeciálne operácie v Kasárňach SNP v Martine, Československej armády 3.

 

 

Termín výberu: 11. – 15. 10. 2021! 

 

Vážení uchádzači,

 

   v prípade potreby doplňujúcich informácii môžete kontaktovať:

·         informácie o voľných pozíciách - 0960 48 28 51, 0903 824 669,

·         informácie k požadovanej dokumentácii - (rtm. Dušan Štaffen) 0960 44 27 07, dusan.staffen@mil.sk

 

 Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka (ďalej len „uchádzač“) do výberu:

 

·         zdravotná klasifikácia "A" (nie lekárske vysvedčenie, len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave), 

·         plavec,

·         predloženie požadovanej dokumentácie.

 

 

 

 

  Požadovanou dokumentáciou sa rozumie: 

 

·         písomná žiadosť profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu (príloha č. 1) s uvedeným mobilným telefonickým kontaktom vojaka žiadajúceho o zaradenie do výberu. V “Žiadosti o zaradenie do výberu k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky" označte jednotku/y poradovým číslom – podľa Vašej priority - v ktorej máte záujem slúžiť,

·         motivačný list (príloha č. 2),

·         overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka (postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru), 

·         lekárske potvrdenie so záverom “schopný vykonať výber” (príloha č. 3),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že je plavec (príloha č. 4),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že voči nemu nie je vedené trestné stíhanie (príloha č. 5),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o členstve v občianskych združeniach a spolkoch (príloha č. 6),

·         výpis z písomného rozkazu veliteľa o vyslaní profesionálneho vojaka na vykonanie výberu (výpis vojak predloží v prvý deň výberu),

·         overená fotokópia stredoškolského vzdelania (výučný list/maturitné vysvedčenie - postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru),

·         osvedčenia o absolvovaných kurzoch a školeniach (napr. jazykové - komunikačné - analytické kurzy a pod., potápačské osvedčenie, osvedčenie o absolvovaných horolezeckých kurzoch, osvedčenie vykonania zoskokov padákom, vodičský preukaz a všetky ďalšie osvedčenia podľa vlastného uváženia),

·         kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za roky 2019 - 2021.

 

 

Požadovanú dokumentáciu zašlite do 13. septembra 2021 (pečiatka) na adresu:

 

Výcviková základňa Síl pre špeciálne operácie

rtm. Dušan Štaffen

Rajecká cesta 18

010 01 Žilina

 

 

V prípade neúplnosti dokumentácie alebo nedodržania termínu nebudú žiadosti akceptované!

 

Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

 

 

V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača.

 

Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky, avšak v deň nástupu a v deň ukončenia výberu účastníci absolvujú služobnú cestu (v domovských útvaroch budú vykazovaní v počtoch ako na SC a ich cestovné a stravné náležitosti budú preplatené na základe platného vyplneného CP).

 

Ubytovanie a stravovanie počas sústredeného výcviku bude zabezpečené bezplatne zo zdrojov Výcvikovej základne Síl pre špeciálne operácie. 

 

1. časť - testovacia časť jednotlivca:

·         preskúšanie PrV z pohybovej výkonnosti,

·         preverenie jazykovej spôsobilosti, 

·         psychodiagnostické posudzovanie (30. september riadny termín, vo výnimočných a odôvodnených prípadoch náhradný termín 4. október). 

 

 2. časť - komplexné preverenie odborných spôsobilostí a predpokladov. 

 

3. časť – personálna časť

·         základné informácie o činnostiach, ktoré budú profesionálni vojaci po úspešnom výbere vykonávať, 

·         osobné pohovory uchádzača s výberovou komisiou.

 

 

Predčasné ukončenie výberu:

 

·         odstúpenie na vlastnú žiadosť (vyčerpanie, strata motivácie, zdravotné dôvody a pod.),

·         vyradenie zo zdravotných dôvodov na podnet lekára alebo zdravotníka, 

·         vyradenie na podnet psychológa, 

·         vyradenie pre závažné porušenie BOZP alebo nariadení riadiaceho zamestnania,

·         vyradenie pre nesplnenie limitu v rozhodujúcich disciplínach.

 

 

Všeobecné podmienky a hodnotenie:

 

Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. Výberu k Silám pre špeciálne operácie sa môže uchádzač zúčastniť najviac 3x.

 

V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky z výberu vylúčený. Pre tieto porušenia nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť takto vyradeného uchádzača o zaradenie do výberu.

 

V prípade predčasného ukončenia výberu z akéhokoľvek dôvodu bude uchádzač odoslaný späť do miesta výkonu štátnej služby, o čom bude útvar písomne informovaný.

 

Výsledok výberu oznámi veliteľ Síl pre špeciálne operácie písomne veliteľovi vojenského útvaru, ktorý uchádzača do výberu vyslal, až po schválení personálneho zámeru NGŠ.

 

Takzvaná „platnosť výberu“, teda akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie k Silám pre špeciálne operácie po úspešnom absolvovaní výberu, je po dobu štyroch rokov.

 

 

 

  Kvalifikačné predpoklady - odporučené:

 

 

pre odbornosti CIMIC a PSYOPS:

·         pokročilé zručnosti v práci s PC, MS Word, Excel, Power Point, Access,

·         znalosť cudzích jazykov (ruský, francúzsky, anglický...), úroveň (i bez certifikácie) min. STANAG 1,

·         komunikačné zručnosti,

·         zodpovedný a proaktívny prístup k plneným úlohám,

·         samostatnosť, flexibilita a precíznosť,

 

 

 pre odbornosť INFOOPS:

·         pokročilé zručnosti v práci s PC, MS Word, Excel, Power Point, Access,

·         schopnosť analyticky, synteticky a koncepčne myslieť,

·         systematická práca s dátami,

·         orientácia v témach súvisiacich s bezpečnostným prostredím,

·         znalosť cudzích jazykov (ruský, francúzsky, anglický...), úroveň (i bez certifikácie) min. STANAG 1,

·         zodpovedný a proaktívny prístup k plneným úlohám,

·         samostatnosť, flexibilita a precíznosť,

  

 

 pre spôsobilosť Taktickej kamery:

·         pokročilé zručnosti v práci s PC,

·         znalosť a orientácia editovacieho softvéru pre úpravu video a foto súborov,

 

·         znalosť cudzích jazykov (ruský, francúzsky, anglický...), úroveň (i bez certifikácie) min. STANAG 1,

·         komunikačné zručnosti,

·         zodpovedný a proaktívny prístup k plneným úlohám,

·         samostatnosť, flexibilita a precíznosť.Autor: podplukovník Mário Pažický, StrCaP/VeSŠO , Foto: StrCaP - Dátum: 19.08.2021
Čítanosť: 6356
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share